GENERAL INFO
ABOUT US
NO. 1 CARP CARE & SAFETY
VISION & MISSION
MANAGING DIRECTOR (MD)
CODE OF CONDUCT
JOIN THE SOCIETY
MEMBERSHIP APPLICATION
LEVEL 2 APPLICATION
ENVIRONMENTAL ISSUES
INTRODUCTION
CATCH AND RELEASE
WATER POLLUTION
BOW FISHING
BIODIVERSITY ACT
NW PROVINCIAL GOVERNMENT
EDUCATION
INTRODUCTION
EDUCATIONAL PARTNERS
VENUES
INTRODUCTION
KWAGGAHOEK DAM
MISTY LAKES
SA Carp Society Members Only KLIPKOPJE SPECIMEN CAMP
SA Carp Society Members Only TZANEEN DAM
AFRICAN BLESSINGS
VOSLOO PARK
SERVICES
SPECIMEN WEIGHTS
12-VOLT BATTERY MONITOR
GUIDED BIG CARP TOURS
JEWELLERY
PRIVATE GALLERY
PHOTOS BY MEMBERS
VIDEOS
CARP SOCIETY PARTNERS
INTRODUCTION
CANVAS AND TENT
CARD TECHNOLOGY SERVICES
HENKOR
KORDA
OUTDOOR WAREHOUSE
SAFBAF
CARP ANGLING RULES
CARP ANGLING RECORDS
SA CARP SOCIETY
HOMEPAGE
E-MAIL US
An Urgent Appeal - Harties project
by Hendrik Snyman
16 April 2011
MORE ARTICLES

SACS interaction with the Harties Metsi a Me project - an urgent appeal

Na inisile gesprekke het die SACS bestuur besluit om die volgende pad vorentoe voor te stel in die aanloop tot die konsultasie geleentheid wat aangebied is deur die organiseerders van die Hartebeespoort Dam net operasie, en ander soortgelyke operasies wat voorgestel word:

1. Ons oorweeg ernstig om die datum van die konsultasie te verskuif na n latere een om ons meer kans te gee om te organiseer en behoorlik voor te berei.
2. Beginnende vandag, sal Hendrik Snyman kontak maak met n verskeidenheid van potensile rolspelers. Dit sluit in hengelklubs, hengelorganisasies, prominente indiwidue en verteenwoordigers van handelaars, verspreiders ens.
3. Afhangend van die mate waartoe mense wil betrokke raak, sal daar n vergadering vooraf gerel word waar die kwessies bespreek kan word, waar besluit kan word op n strategie, n afvaardiging gekies kan word, en die inhoud van die voordrag bepaal kan word.
4. Die gekose afvaardiging sal dan die konsultasie behartig en rapporteer aan alle belanghebbendes.

SACS inisier hierdie optredes, maar kan waarskynlik nie by homself n positiewe uitkoms verseker nie: daarvoor is die (karp) hengelbedryf in SA te divers en die belange in elke sektor te uniek. Ons doen dus n beroep op alle verteenwoordigers, klublede, indiwidue en ander om so gou moontlik julle kontak detail aan Hendrik te stuur (of om SACS te verwittig van enige ander relevante partye) by technical.manager@sacarpsociety.co.za ten einde deelname te verseker aan enige verdere aksie wat hieruit mag voortspruit.

After initial contemplation the SACS management wishes to propose the following course of action in relation to the consultation opportunity offered regarding the Hartebeespoort dam netting operation, as well as other planned netting operations:

1. We are considering postponing the consultation date in order to provide more time for organization and preparation.
2. As of today Hendrik Snyman will start to initiate contact with a range of possible stakeholders. These include angling clubs and - organizations, prominent individuals and representatives of the freshwater- angling retail sector.
3. Dependant on the interest expressed, a planning meeting will be organized in order to discuss perspectives, decide on a strategy, choose a delegation and decide on the content of the presentation to be delivered.
4. The chosen delegation should then conduct the consultation and report back to all stakeholders.

Although SACS is initiating the start of these actions, it can by no means represent the whole of the freshwater (carp) angling sector, nor can it propose to understand the diverse and unique interests that prevail. We are therefore appealing to all representatives, club members, individuals and interested others to provide your contact details to Hendrik (or to inform SACS about other possible interested parties) at technical.manager@sacarpsociety.co.za to ensure inclusion in any further action which might result from this.

<< BACK TO THE INDEX >>

Website by QuickSolve
Internet, IT & Advertising Solutions Worldwide
E&OE
SA Carp Society accepts no responsibility
for any errors or omissions.
Copyright SA Carp Society. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Carp Society.